Ofertă generală pentru servicii profesionale de administrare judiciară/lichidare

Continental 2000 S.P.R.L. este membra U.N.P.I.R., nr. matricol 2A0112, constituita în conformitate cu O.U.G. nr. 86/2006, fiind organizata ca societate civila profesionala cu raspundere limitata, înscrisa în REGISTRUL FORMELOR DE ORGANIZARE sub nr. RFO II 0256. Societatea noastra este agreata de catre A.N.A.F. pentru zonele VI si XIII, fiind asigurata profesional în limita sumei de 700.000 lei.


Sediul principal este situat în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Crângului nr. 12, bloc 9, scara B, ap. 4, cod 520032, tel/fax. 0267311644, jud. Covasna si are organizat un birou local în Brasov, strada Castelului nr. 22, tel/fax 0268547598.

 

În prezent societatea noastra functioneaza cu un numar de 7 salariati cu contracte de munca pe perioada nedeterminata, din care 3 sunt practicieni în insolventa, în urmatoarea structura :

 • 2 consilieri juridici
 • 2 economisti
 • 1 referent tehnic
 • 1 inginer
 
Continental 2000 a demonstrat, începand cu anul 2003 de când activeaza pe piata, capacitatea sa de coordonare a activitatii de administrare si lichidare judiciara prin finalizarea procedurilor prevazute de legea insolventei sau de legea 31 din 1990 a unor importanti agenti economici, asociatii non-profit si cooperative de credit din judetele Brasov ,Covasna,Harghita,Constanta, Bacau si Bucuresti aflati în imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, sau în incapacitate de plata. În acest sens mentionam:
 
Efectuarea lichidarii judiciare în baza prevederilor Legii 85/2006 a unor societati comerciale de mari dimensiuni operând în diverse arii de activitate respectiv: 
 • SC BRASOV GARDEN 3000 SRL - dezvoltator imobiliar
 • SC DIVERSITAS TOUR SRL - servicii hoteliere
 • SC AUTOTRANSMAR SA Brasov – transporturi rutiere
 • SC DIVERSITAS TOUR SRL Brasov –activitati hoteliere
 • SC REFRACT PROD SRL Fagaras – industrie chimica
 • SC RECSERV SRL Fagaras – constructii industriale
 • SC POMOR SRL Brasov – prestari servicii
 • SC INSTALATII SANITEL SRL Sfântu Gheorghe – instalatii sanitare 
 • SC SIMICOM SRL Covasna – cresterea animalelor
 • SC MOCONF SCA Covasna – productia de mobilier
 • SC ASUL DE AUR ARANYASZOK SRL Sfântu Gheorghe – comercializarea de bauturi
 • SC MECAN PROD SRL Întorsura Buzaului - fabricarea de cabine pentru tractoare
 • SC CRIKET SRL Întorsura Buzaului- fabricarea de mobilier de gradina
 • SC NETCO SRL – prestari de servicii în domeniul telecomunicatiilor
 • SC PLASTICO SA Sfantu Gheorghe-fabricarea de produse din mase plastice
 • SC EXPLOATARE MINIERA HARGHITA SA

Am reusit pâna în prezent îndestularea creditorilor în proportie de 100% la 5 societati comerciale cu diverse domenii de activitate, respectiv:

 • Prestari servicii – POMOR SRL Brasov – 450.000 RON.
 • Comert–SC ZACERANA SRL – plata integrala a creantelor bugetare – 12.000 RON.
 • Cresterea animalelor si turism – SC SIMICOM INDUSTRIAL TURISM SRL – creante achitate catre creditorii bugetari în cuantum de 250.000 RON si 220.000 RON catre alti creditori chirografari. 
 • Exploatare forestiera – SC FOGOT TRANS SRL – creante achitate catre creditorii bugetari în cuantum de 100.000 RON.
 • Cresterea animalelor – SC KAIMOTOR SRL creante achitate integral catre creditorii bugetari în perioada de reorganizare.

Am reorganizat si restructurat un numar de 7 societati comerciale de dimensiuni medii. 

In prezent activitatea societatii noastre s-a extins, personalul nostru administreaza dosare de insolventa aflate pe rolul Tribunalelor din judetele: Constanta, Bacau, Bucuresti, Harghita.

Gradul de acoperire a creantelor în dosarele instrumentate pana in prezent se situeaza în jurul valorii de 15%.

De la infiintare pana in prezent au fost finalizate un numar de peste 700 de dosare, media de timp necesara pentru închiderea unui dosar fiind de 13 luni, suma totala adusa la masa credala fiind de aproximativ 15.000.000 RON.

Oferta noastra are la baza cunostintele, experienta si specializarea personalului nostru, dobândite în cei peste sase ani de activitate în domeniul lichidarilor judiciare. În prezent echipa noastra are disponibilitatea necesara de timp si resurse umane pentru a prelua administrarea/lichidarea debitoarei.

Întelegem ca dorinta dumneavoastra este de a selectiona o echipa care:

 • sa realizeze o analiza corecta si detaliata privind situatia financiara a debitoarei, analiza menita sa stea la baza deciziilor judecatorului sindic si ale adunarii creditorilor;
 • sa asigure continuarea activitatii pe durata planului de reorganizare/lichidare în conformitate cu planul aprobat; sau, dupa caz, sa obtina cel mai bun rezultat financiar posibil pentru creditorii si actionarii debitoarei, în cel mai scurt timp posibil;
 • sa realizeze, când se decide astfel, lichidarea într-o maniera deschisa, corecta si profesionala;

În continuare va supunem atentiei succesiunea activitatilor pe care intentionam sa le desfasuram în cazul în care vom fi numiti administrator judiciar sau lichidator al debitoarei.

 


A. Activitati în conformitate cu Legea 85/2014.


Faza 1

 1. Examinarea activitatii debitoarei si întocmirea unui raport adresat judecatorului sindic si adunarii creditorilor în care sa se propuna reorganizarea debitoarei, sau trecerea la lichidarea averii acesteia.
 2. Întocmire sau asistenta la întocmirea proiectului planului de reorganizare si în cazul în care acesta este aprobat de adunarea creditorilor si confirmat de catre judecatorul-sindic, supravegherea activitatii debitoarei.
 3. Prezentarea lunara a raportului privind situatia financiara a debitoarei.
 4. În cazul în care se trece la lichidare, se va proceda la inventarierea completa a averii debitoarei, cu sigilarea prealabila a bunurilor (daca este cazul), în prezenta administratorului, luându-se masuri de conservare a bunurilor.
 5. Se vor verifica registrele contabile ale societatii si se va încheia bilantul de începere a lichidarii, se va stabili situatia exacta a activului si pasivului debitoarei, se va întocmi lista obligatiilor si a bunurilor debitoarei, inclusiv lista sumelor pe care debitorul le are de încasat.
 6. Se vor efectua notificarile prevazute de Legea 85/2014.

Faza 2
 1. Se vor lua masurile necesare, inclusiv promovarea de actiuni în justitie, pentru încasarea creantelor din averea debitoarei.
 2. Se va propune judecatorului sindic mentinerea sau rezilierea contractelor aflate în derulare, inclusiv a contractelor de munca urmând sa se justifice propunerile facute.
 3. Se va proceda la evaluarea activelor existente în patrimoniul societatii, în scopul valorificarii acestora.
 4. Se vor întocmi tabelele creantelor prevazute de Legea 85/2014.
 
Faza 3
 1. Se vor face propuneri judecatorului sindic pentru eventuala vânzare a bunurilor în bloc sau a altor modalitati de vânzare.
 2. Se vor lichida bunurile din averea debitoarei cât mai avantajos posibil.            
 3. Vânzarea se va face cu respectarea termenelor si a procedurii prevazuta de Legea 85/2014.
 4. Se va întocmi planul de distribuire între creditori a sumelor din valorificarea activului debitoarei conform  Legii 85/2014, care se va comunica creditorilor. În urma necontestarii acestuia, se vor efectua distribuirile corespunzatoare catre creditori.
 5. Se va întocmi raportul final si se va prezenta judecatorului sindic.
 6. Se va întocmi bilantul final de lichidare, care va fi prezentat judecatorului sindic cu propuneri pentru închiderea lichidarii.
 
B. Onorariul aferent administrarii/lichidarii debitoarei.
 
Cheltuielile generale de administrare a activitatilor societatii vizeaza: analiza organigramei actuale a societatii si restructurarea acesteia, demararea activitatilor de colectare a creantelor, corespondenta cu creditorii, inventarierea si evaluarea patrimoniului, întocmirea sau asistenta la întocmirea planului de reorganizare, securizarea tuturor activelor si valorificarea lor, conducerea în întregime a activitatii debitoarei, distributia banilor catre creditori si îndeplinirea fazelor finale ale lichidarii (solutionarea litigiilor). Onorariul pe care îl solicitam este:
 1. onorariu fix cuprins intre 500 si 5000 lei+T.V.A./luna, in functie de complexitatea procedurii;
 2. onorariu de succes, ce se adauga onorariului fix, dupa cum urmeaza:
2.1. 7% + TVA din sumele obtinute ca urmare a valorificarii bunurilor, recuperarilor de creante si din actiunile întemeiate pe art. 138 din Legea insolventei.
2.2. 8% + TVA din sumele obtinute ca urmare a anularii unor acte frauduloase ce au ca rezultat reîntregirea sau majorarea activului  debitoarei; 

Pentru procedurile în care nu se obtin sume de bani, onorariul se va achita din fondul aflat la dispozitia U.N.P.I.R. si va fi în cuantum de 4000 lei + T.V.A.
 
C. Aspecte privind cheltuielile
 • onorariile noastre nu includ onorariile expertilor.
 • propunem ca împreuna cu Judecatorul sindic si cu Comitetul Creditorilor sa convenim asupra unui buget, daca si când va fi cazul, pentru serviciile prestate de catre experti si alti subcontractanti.
 • cheltuielile noastre nu includ costurile asigurarii activelor debitoarei (polite de asigurare, CASCO, Etc.)
 • plata salariilor personalului angajat, revendicarile creditorilor si alte costuri cum ar fi cele pentru utilitati ramân datorii ale debitoarei si nu se transfera asupra Lichidatorului.
Pentru orice lamuriri suplimentare va stam la dispozitie prin reprezentantul nostru, Dl. Ion Patrunjel, la numerele de telefon:  0728137515; 0267311644; 0268547598;